ПРОФЕСИОНАЛНИ ОТГОВОРНОСТИ

Застраховка Гаранция за изпълнение БОНД на проектно финансиране по Европейски програми и Закон за обществените поръчки /ЗОП/

Професионални отговорности и Обща гражданска отговорност за:

- ЮРИДИЧЕСКИ ЛИЦА

- ФИЗИЧЕСКИ ЛИЦА

- ОТГОВОРНОСТ НА ПРЕВОЗВАЧА /ЧМР/

- НОТАРИУС

- АДВОКАТ

- ЛЕКАР

- СЧЕТОВОДИТЕЛ ИЛИ ОДИТОР

- ЧАСТЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ

- ПРОФЕСИОНАЛНА ОТГОВОРНОСТ НА УЧАСТНИЦИТЕ В ПРОЕКТИРАНЕТО И СТРОИТЕЛСТВОТО -задължителна застраховка съгласно чл.171 от ЗУТ

- ОТГОВОРНОСТ НА ФИРМИ ЗА ПРЕВОДИ И ЛЕГАЛИЗАЦИЯ

- оТГОВОРНОСТ КЪМ ТРЕТИ ЛИЦА НА ОХРАНИТЕЛНА ФИРМА

- ЗАДЪЛЖИТЕЛНА ЗАСТРАХОВКА "ОТГОВОРНОСТ НА ТУРОПЕРАТОРА"

- ЗАДЪЛЖИТЕЛНА ЗАСТРАХОВКА "ОТГОВОРНОСТ НА РАБОТОДАТЕЛЯ"

- ОТГОВОРНОСТ ЗА ИЗДЕЛИЕТО

- ДРУГИ

За повече информация и оферти позвънете на тел. 0888 502300 - Ангелов

Всички права запазени МВМ-11 ЕООД
Дизайн и изработка МВМ-11